Felhasználási feltételek

Speltech
www.speltech.com

Speltech Ltd. Unit 1 The Alpha Center Osprey Road Sowton Industrial Estate Exeter EX2 7LH England
T 0044 (0)1392 360245 F 0044 (0)1392 360248 E-mail: sales@speltech.co.ukAz áruk értékesítésének feltételei

1. Meghatározások

Vevő: Az a személy, aki megvásárolja az árut, vagy beleegyezik abba, hogy megvásárolja az eladótól

Feltételek: A jelen dokumentumban meghatározott értékesítési feltételek, valamint az Eladó által írásban elfogadott különleges feltételek és feltételek

Áruk: Azok a cikkek, amelyeket a Vevő beleegyezik, hogy az Eladótól vásároljon

Ár: Az Áru ára, amely nem tartalmazza az ÁFA-t és az esetleges szállítási, csomagolási és biztosítási költségeket.

Eladó: Speltech Limited, cégjegyzékszáma 4330377


2. Feltételek

2.1 Jelen Feltételek képezik az Eladó és a Vevő közötti, az áruk eladásával kapcsolatos szerződés alapját, kizárva minden egyéb feltételt, beleértve a Vevő általános vásárlási feltételeit vagy bármely más olyan feltételt, amelyet a vevő hivatkozhat bármely vásárlási megrendelés vagy a megrendelés visszaigazolása vagy bármely más dokumentum alapján érvényes.
2.2 Valamennyi Árumegrendelés a Vevő ajánlatának tekintendő az Eladótól Áruk vásárlására a jelen Feltételek értelmében.
2.3 Az Áruk átvétele a jelen Feltételek Vevő általi elfogadásának döntő bizonyítékának tekintendő.
2.4 A jelen Feltételek csak az Eladó írásos beleegyezésével módosíthatók.
2.5 Jelen Feltételek az Eladó és a Vevő közötti megállapodás teljes egészét jelentik. Minden más korábban kiadott feltételt felülírnak.

3. Ár

Az Ár az Eladó által meghirdetett ár, amely nem tartalmazza az ÁFA-t, amely az Eladó számla kiállításának napján érvényes árfolyamon esedékes.4. Fizetés

4.1 Az Ár, az ÁFA, a fuvarozás és a csomagolás megfizetése a számla hónapját követő hónap végétől számított 30 napon belül esedékes.
4.2 A Vevő köteles az összes számlát maradéktalanul kiegyenlíteni, és nem gyakorolhat semmilyen beszámítási vagy viszontkövetelési jogot az Eladó által benyújtott számlákkal szemben.

5. Áruk

Az Áruk mennyisége és leírása megegyezik az Eladó Szállítólevélén feltüntetettekkel

6. Garancia

Az Eladó szavatolja, hogy az Áruk a szállítás időpontjában megfelelnek az Eladó által a szállítólevélen megadott leírásnak.

7. Az áruk kiszállítása

7.1 Az árut a Vevő címére kell kézbesíteni. A Vevő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az árut az Eladó által a szállításra bejelentett napon átvegye.
7.2 Az Eladó vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Árukat a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül elküldje, de erre nem vállal garanciát. A szállítási idő nem képezi a szerződés lényegét.
7.3 Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevővel szemben olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Áruk késedelmes kézbesítéséből vagy rövid időn belüli szállításából erednek. Rövid szállítás esetén a Vevő vállalja, hogy nem utasítja el az Árut, hanem a szerződés teljesítésének részeként átveszi a leszállított Árut.
7.4 Ha a Vevő nem veszi át az árut a megbeszélt szállítási napon, vagy ha az áru szállításra kész állapotában nincs konkrét szállítási időpont egyeztetve, az Eladó jogosult az Árut tárolni és biztosítani, valamint a Vevőt felszámítani. ennek ésszerű költsége.

8. Az Áruk átvétele

8.1 A Vevő az árut a Vevőnek történő átadást követő 3 munkanapon belül átvette.
8.2 A Vevő az áru átvételét követő 3 munkanapon belül alapos vizsgálatot végez, és az áru átadásától számított 5 munkanapon belül írásban értesíti az Eladót minden olyan hibáról, amelyet az ésszerű vizsgálat során feltárt volna.
8.3 Ha a Vevő elfogadta vagy átvette az Árut, a Vevő nem jogosult visszautasítani a szerződésnek nem megfelelő árut.

9. Cím és kockázat

9.1 A kockázat átszáll az árunak a Vevő címére történő leszállítására.
9.2 A kockázat korábbi átszállása ellenére az Áru tulajdonjoga az Eladónál marad, és nem száll át a Vevőre mindaddig, amíg a számla alapján járó összeget teljes egészében ki nem fizetik.
9.3 A tulajdonjog átruházásáig a Vevő az árukat az Eladó óvadékaként tartja fenn, és tárolja vagy megjelöli azokat úgy, hogy azok mindenkor az Eladó tulajdonaként azonosíthatók legyenek.
9.4 Az Eladó a tulajdonjog átruházása előtt bármikor, a Vevővel szembeni felelősség nélkül:
a) visszaszerezni és szétszedni, felhasználni vagy eladni az árukat vagy azok egy részét, és ezzel megszünteti a Vevő használati, eladási vagy más módon történő kereskedési jogát, és
b) ebből a célból (vagy annak megállapítása érdekében, hogy a Vevő milyen árukat tart fenn, és megvizsgálja azokat) behatol a Vevő bármely helyiségébe vagy általa elfoglalt területére.
9.5 Az Eladó keresetet tarthat fenn bármely Áru ellenében, annak ellenére, hogy az áruk jogcíme nem szállt át a Vevőre.