Kulesprengning og etterbehandling

GUMMI MED HØY YTELSE

Miljøet i et skuddblåsingsskap er ved sitt
veldig hard natur, hvis du dag etter dag lager ru overflater fra glatte eller glatte fra grove.

Effektene på kabinettet, for ikke å snakke om operatøren, kan være ødeleggende.

Speltech produserer delene i grensesnittet mellom innsiden av skapet og utsiden, dvs. hylsene og ermhullspakningene som operatørene skyver armene gjennom for å få tilgang til sprengningsmunnstykket og komponentene som arbeides med.

Protecting the Operator

BESKYTTELSE AV OPERATØREN

Speltex-40 er materialet som brukes på dette grensesnittet, og beskytter operatøren mot oversprengning og holder sprengningsmediet og støvet i skapet der det skal være. Den brukes også for å beskytte innsiden av skapet mot å bli sprengt bort. Ved å henge opp platen Speltex-40 fra innsiden av toppen av skapet absorberer gummien støtet og beskytter metallet mot å bli slitt bort.

Så i kulesprengning og etterbehandling spesifiser Speltex-40.

Kontakt oss